Szkoły

Liceum Ogólnokształcące Copy

Klasy o profilu

humanistycznym z rozszerzonym językiem angielskim (6 godzin w tygodniu)
– przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
*język polski (8 godzin w tygodniu),
*historia (4 godziny w tygodniu)
*przedmiot uzupełniający: wiedza o Unii Europejskiej

biologicznym z elementami TIK
– przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
*biologia (4 godziny w tygodniu)
*język polski (8 godzin w tygodniu),
*język angielski (6 godzin w tygodniu)

Proces edukacyjny na tym etapie kształcenia odbywa się w oparciu o Indywidualne Programy Dydaktyczno – Wychowawczo – Rehabilitacyjne uwzględniające możliwości psychofizyczne, potrzeby i zainteresowania danego ucznia.

Sale lekcyjne wyposażone są w tablice multimedialne oraz sprzęt audiowizualny. Posiadamy w swojej ofercie nowoczesne pracownie językowe, komputerowe i biologiczno – chemiczne.

Nauka w naszym liceum ogólnokształcącym gwarantuje rzetelne przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego, a nauczyciele przedmiotów maturalnych są Egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.