SEKRETARIAT OŚRODKA: +48 91 506 52 20
                     >     E-DZIENNIK : VULCAN

A A A

Szkoły

Pedagog szkolny/psycholog szkolny

 Zespół nauczycieli terapeutów:

  • Koordynator zespołu – pedagog szkolny:  Sylwia Mieszała
  • Pedagodzy szkolni: Sylwia Mieszała, Małgorzata Kruszyńska-Kryszak, Małgorzata Furtak, Ewa Kowalczyk
  • Psycholog szkolny: Magdalena Paszkowska, Karolina Guźmięga

 Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej podejmuje działania wspierające wszechstronny rozwój uczniów, zajmuje się rozwiązywaniem bieżących sytuacji trudnych wychowawczo. Zespół prowadzi konsultacje dla rodziców uczniów, udziela porad w sprawach wychowawczych oraz formalnych.

Wykorzystywane przez nas metody wywodzą się z nurtu psychoterapii psychodynamicznej, systemowej, behawioralnej. W pracy z uczniami o specjalnych potrzebach stosujemy arteterapię, trening umiejętności społecznych.

Co zrobić z dzieckiem w domu ! (czytaj)