Projekt "Niepełnosprawny czy Sprawny?"

Projekt “Niepełnosprawny czy Sprawny?”

9 stycznia 2018 roku ruszył projekt „Niepełnosprawny czy Sprawny?”. Jest to pierwszy w województwie zachodniopomorskim projekt zakładający organizację cyklu warsztatów z uczniami klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach przez uczniów SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo wraz z nauczycielami. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Starosty Polickiego. Głównym założeniem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi oraz wzbogacenie wiedzy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Podczas zajęć uczniowie pełnosprawni zapoznają się z pojęciem niepełnosprawności, jej rodzajami oraz potrzebami osób niepełnosprawnych. Warsztaty składają się z dwóch części – teoretycznej, podczas której uczniowie SOSW nr 1 wraz z opiekunami przybliżąją tematykę niepełnosprawności. Druga część obejmuje działania praktyczne. Osoby pełnosprawne wykonują ćwiczenia oparte na rzeczywistym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych tj. poruszanie się i pokonywanie przeszkód na wózku inwalidzkim, o kulach czy tez z laską osoby niewidomej.

W ramach projektu powstały również przyklejane na lodówkę notatniki oraz zeszyty z ilustracjami autorstwa szczecińskiego grafika Pawła Hudeczka związanymi z savoir vivrem wobec osób niepełnosprawnych.
Pomysłodawcami projektu są: pani Agnieszka Chabasińska i pan Maciej Gapys. Współtwórcy projektu to uczniowie SOSW nr 1: Karolina Lejkowska, Kak Angelika, Joanna Leśniewska, Natalia Buława, Sandra Oleksy, Emilia Solińska, Mikołaj Lamparski.