Projekt "Niepełnosprawny czy Sprawny?"

Projekt “Niepełnosprawny czy Sprawny?”

9 stycznia 2018 roku ruszył projekt „Niepełnosprawny czy Sprawny?”. Jest to pierwszy w województwie zachodniopomorskim projekt zakładający organizację cyklu warsztatów z uczniami klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach przez uczniów SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo wraz z nauczycielami. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Starosty Polickiego. Głównym założeniem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi oraz wzbogacenie wiedzy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Podczas zajęć uczniowie pełnosprawni zapoznają się z pojęciem niepełnosprawności, jej rodzajami oraz potrzebami osób niepełnosprawnych. Warsztaty składają się z dwóch części – teoretycznej, podczas której uczniowie SOSW nr 1 wraz z opiekunami przybliżają tematykę niepełnosprawności. Druga część obejmuje działania praktyczne. Osoby pełnosprawne wykonują ćwiczenia oparte na rzeczywistym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych tj. poruszanie się i pokonywanie przeszkód na wózku inwalidzkim, o kulach czy tez z laską osoby niewidomej.

W ramach projektu powstały również przyklejane na lodówkę notatniki oraz zeszyty z ilustracjami autorstwa szczecińskiego grafika Pawła Hudeczka związanymi z savoir vivrem wobec osób niepełnosprawnych.
Pomysłodawcami projektu są: pani Agnieszka Chabasińska i pan Maciej Gapys. Współtwórcy projektu to uczniowie SOSW nr 1: Karolina Lejkowska, Kak Angelika, Joanna Leśniewska, Natalia Buława, Sandra Oleksy, Emilia Solińska, Mikołaj Lamparski.

Lata 2020 i 2021 to czas pod znakiem pandemii COVID-19. “Projekt Niepełnosprawny czy Sprawny?” ze względu na ograniczenia z nią związane, przeniósł się w inne obszary działalności. Nie mogliśmy jeździć do szkół, prowadzić zajęć z uczniami. Wybraliśmy inna drogę przekazu. Nie nagraliśmy odjazdowego teledysku, nie wywołaliśmy skandalu – zrobiliśmy coś bardziej przyziemnego ale bardzo ważnego, napisaliśmy i wydaliśmy książkę.

Egzemplarze książki “Odczarować niepełnosprawność”

Książka „Odczarować niepełnosprawność’ to pozycja edukacyjna. Powstała dzięki dofinansowaniu Fundacji PZU w ramach Dotacji Pozakonkursowych przy udziale wychowanków i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach. Autorzy mają nadzieję, że publikacja trafi do jak największego grona uczniów szkół podstawowych w całej Polsce, którzy wraz ze swoimi nauczycielami mogliby podczas lekcji wychowawczych zapoznać się z tematyką niepełnosprawności – jej rodzajami, a także związanymi z nią codziennymi smutkami, trudnościami, radościami i marzeniami.

Książka daje możliwość szukania odpowiedzi na trudne pytania związane z niepełnosprawnością. Podejmuje wiele tematów z życia codziennego i stanowi doskonałą przestrzeń do dyskusji na tematy bardzo istotne, bo dotyczące np. mentalnych i architektonicznych zmian, które mają wpływ na życie osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Książkę można pobrać w edycji cyfrowej w formatach pdf

Grafika przedstawiająca podziękowania dla Fundacji PZU

Warto podkreślić, że jedną z części projektu jest mural, który powstał na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach. Został zaprojektowany na specjalne potrzeby placówki i przedstawia młodego człowieka siedzącego na wózku inwalidzkim. Symboliczna poza sugeruje gotowość do wydostania się poza przestrzeń muralu. Peleryna super bohatera, w którą jest ubrany, wskazuje nie tylko na umiejętności i własne zdolności, które ten młody człowiek zdobył i odkrył podczas edukacji i rehabilitacji w Ośrodku, ale także na siłę, którą może dzielić się z innymi ludźmi.

Related Images: