Szkoły

Szkoła Policealna

Zdjęcie przedstawia ikonografię zawierająca informację o szkole policealnej.

Absolwent liceum ogólnokształcącego może kontynuować naukę w dwuletniej Szkole Policealnej w zawodzie technik administracji. Szkoła nie wymaga od kandydatów świadectwa dojrzałości, ponieważ podstawą do przyjęcia jest świadectwo ukończenia liceum.

Nasza placówka jest ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika administracji absolwenci mogą zdawać na terenie szkoły.

Ukończenie szkoły daje konkretny zawód i umożliwia podjęcie pracy zawodowej w organach administracji rządowej, administracji specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin na terenie całego kraju, w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach oraz w zakładach usługowych.

Technik administracji jest w danej firmie osobą odpowiedzialną za interpretacje i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów.

Zapewniamy praktyki zawodowe w IV semestrze nauki na terenie Polic, mn. w: Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach, Starostwie Powiatowym, Urzędzie Gminy Police, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Uczniowie szkoły policealnej na targach szkół
Pracownia PSS