Grupy wychowawcze

Grupy wychowawcze

W sześciu  grupach, w zależności od schorzeń i wieku, mieszka od 6 do 12 wychowanków w nowoczesnych 2-4 osobowych pokojach. Działania wychowawcze w grupach skierowane są na wspieranie rozwoju intelektualnego, rozwoju emocjonalnego, procesu rehabilitacji, podnoszenie umiejętności społecznych oraz wszechstronny rozwój wychowanków z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Przygotowanie do codziennego samodzielnego życia, aktywności społecznej oraz osiągnięcia niezależności w dorosłym życiu.

W grupach wychowawczych systematycznie organizowane są zajęcia wyrównawcze, wspierające proces edukacji, zajęcia integracyjne kształtujące umiejętności pracy w grupie, zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, mające na celu zachęcenie wychowanków do podejmowania inicjatywy, rozwijanie zdolności manualnych, samodzielność i wytrwałości. Zajęcia wspomagające rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, umiejętność koncentracji uwagi, rozwijające wyobraźnię i spostrzegawczość oraz nauka technika samodzielnego zdobywania wiedzy. Organizowane są również wycieczki, ogniska, wieczorki poetyckie i kinowe integrujące ze środowiskiem, stymulujące rozwój wrażliwości oraz pobudzające i rozwijające ciekawość poznawczą.

Bogata oferta zajęć dodatkowych pozwala na rozwijanie zdolności i  zainteresowań, umożliwia odniesienie sukcesu, podwyższa poziom samooceny, umożliwia nawiązanie prawidłowych kontaktów rówieśniczych, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia, usamodzielnienie, rozwój sprawności ruchowej oraz uwrażliwia na potrzeby innych.  

Related Images: