Branżowa Szkoła II Stopnia

Branżowa Szkoła II Stopnia

  • Szkoła dwuletnia dzienna w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie: kucharz

Branżowa Szkoła II Stopnia na podbudowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie kucharz – plakat.

Related Images: