Aktualności

19 marca 2020

Informacja od Pana Dyrektora

Drodzy rodzice, nastał trudny czas, w którym jesteśmy zmuszeni pozostać z naszymi dziećmi w domu. Pamiętajmy, że nie jest to czas wolny od nauki i dbajmy o to by przy odpowiednich warunkach dzieci mogły nadal pozyskiwać potrzebną im wiedzę. W obecnej sytuacji ważne jest wspieranie naszych dzieci w ich edukacyjnej ścieżce. Poniżej znajdźcie Państwo kilka wskazówek mogących w owym wsparciu pomóc.

Odpowiednie warunki do nauki dla dziecka:

 1. Szczególne znaczenie ma miejsce w domu przeznaczone na naukę dziecka. Powinny być w nim spełnione odpowiednie warunki:
 • Pomieszczenie przeznaczone do nauki powinno być jasne i wcześniej odpowiednio przewietrzone.
 • Fotel i biurko, przy którym siedzi dziecko powinno być dostosowane do jego wzrostu.
 • Miejsce nauki powinno być uporządkowane. Każda niepotrzebna rzecz leżąca na biurku będzie dla dziecka rozpraszająca i będzie powodować niepotrzebny stres.
 • Odpowiednie oświetlenie miejsca nauki – światło powinno padać z lewej strony, gdy dziecko jest praworęczne, a z prawej strony, gdy dziecko jest leworęczne. 
 • Niezbędne przybory szkolne powinny zawsze znajdować się na biurku w czasie nauki.
 • Dziecko nie powinno być rozpraszane czy to przez hałas z ulicy czy też dźwięki z wnętrza domu. Odpowiednim warunkiem do pracy dziecka jest cisza pozwalająca na skupienie się.

2. Należy pamiętać, że podczas nauki efektywność pracy dziecka spada. Chcąc wyeliminować osłabioną koncentracje i znudzenie nauką zaleca się robienie 10-15 minutowych przerw. W czasie przerwy dziecko przerzuca uwagę na rzeczy niezwiązane z nauką dzięki czemu jego koncentracja poprawia się i po zakończeniu przerwy efektywność pracy wzrasta.

3. Ważne jest to by dziecko prace wykonywało w sposób samodzielny. Należy zawsze służyć pomocą, gdy ta jest potrzebna i kontrolować faktyczny postęp w nauce, ale dziecko najlepiej uczy się rozwiązując problemy i przyswajając wiedzę samodzielnie.

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się  poza szkołą?

Każdy rodzic powinien motywować swoje dziecko do systematycznego uczenia się. Aby wzbudzić w dziecku chęć do nauki rodzice powinni pomóc dziecku zwiększyć motywację do nauki:

1.         Podkreślaj znaczenie nauki w życiu człowieka, -powtarzaj myśl, że nauka jest celem sama w sobie,

2.         Doceniaj pracę i samodzielność, -dostrzegaj osiągnięcia dziecka, -nie krytykuj, nie oceniaj, -pomagaj, ale nie wyręczaj,

3.         Nie wyśmiewaj niepowodzeń, ale wskaż jak można uczyć się na błędach,

4.         Nie stawiaj zbyt dużych wymagań wobec dziecka, ponad jego możliwości, 

5.         Pokazuj praktyczne zastosowania informacji zdobytych w szkole i poza nią,

6.         Wzbudzaj w dziecku zainteresowania wieloma dziedzinami życia,

7.         Stwórz warunki do poszerzenia wiedzy i doświadczeń dziecka,

8.         Pomagaj w rozwinięciu umiejętności potrzebnych w nauce (czytanie, zapamiętywanie, notowanie, koncentracja uwagi i inne),

9.         Wspieraj!

Rodzicu pamiętaj i motywuj:

– ucz przez zabawę,

-nie zbywaj, nie zniechęcaj, nie wyręczaj,

-chwal i nagradzaj,

-rozwijaj pasje,

-nie krytykuj,

– pobudź ogólną motywację do nauki,

– pokazuj autorytety,

-dobrze zorganizuj czas dziecka.

UCZ PRZEZ ZABAWĘ!

Po pierwsze- musimy walczyć z nudą i rutyną. Nic tak bardzo nie demotywuje dziecka, jak siedzenie nad książką czy rozwiązywanie wciąż tych samych zadań. Nauka, by była przyjemniejsza i wciągała dziecko, musi być interesująca i zaskakująca. Jako rodzice musimy sami zadbać o ciekawe rozwiązania edukacyjne. Pamiętajmy, że niemal każdą naukę możemy sprowadzić do poziomu zabawy.

NIE ZBYWAJ, NIE ZNIECHĘCAJ, NIE WYRĘCZAJ

Nic dziwnego, że często jesteśmy zmęczeni odpowiadaniem – często na błahe pytania – rodzice czasem się poddają i zbywają dziecko lub odwracają jego uwagę od trapiącego go problemu, byle już o nic nie pytał. Niestety, tłumiąc ciekawość dziecka, tłumimy w ten sposób również chęci poznawcze.  Trzeba motywować do tego, by dziecko zadawało kolejne pytania.

Dziecko może uznać, że nie ma sensu pytać, skoro i tak nie dostanie odpowiedzi. Zniechęca się je w ten sposób do powiększania swojej wiedzy, co może mieć zgubny wpływ na jego przyszłość.

CHWAL I NAGRADZAJ

Nie da się uniknąć systemu kar i nagród w edukacji. Służą temu między innymi stopnie w szkole, ale my jako rodzice również możemy ustanowić własny system nagradzania i karania. Trzeba to jednak robić z dużą rozwagą. Nie na wszystkie dzieci działa motywacja negatywna. Niektóre dzieci na kary reagują zniechęceniem do podejmowania dalszych prób i buntem przeciw nauce. Niektóre dzieci nagrody z czasem zaczynają traktować jak codzienność i domagają się ich za każdym razem, gdy coś im się udało. By nie popaść w te skrajności, należy rozważnie dysponować karami i nagrodami.

ROZWIJAJ PASJE

Każdy z nas wykonuje i uczy się z przyjemnością tego, co lubi. Tak samo jest w przypadku dzieci. Nie ma się więc co dziwić, kiedy nasza córka lub syn lepiej radzą sobie np. z przedmiotami ścisłymi niż naukami humanistycznymi Wiedzę o zainteresowaniach i pasjach dziecka warto wykorzystać w motywowaniu.

NIE KRYTYKUJ

Dla dziecka nie ma nic gorszego niż wyśmiewanie jego niepowodzeń czy piętnowanie ich. Jeśli robi to rodzic lub nauczyciel czyli dziecięcy autorytet, uczucie jest jeszcze bardziej bolesne. Jeśli zależy nam na wychowaniu młodego człowieka, który będzie pełny wiary we własne możliwości, nie możemy podcinać mu skrzydeł. Krytykowanie nie jest żadnym hartowaniem charakteru, szczególnie u wrażliwego dziecka. Zamiast motywować dziecko do wytężonej pracy, może osłabić jego zapał i przede wszystkim zranić je. Nauka w tej sytuacji może wydawać się dziecku czymś złym, niepotrzebnym, a utraconą wiarę w siebie trudno odbudować.

POBUDŹ OGÓLNĄ MOTYWACJĘ DO NAUKI

Warto wzbudzać w dziecku ogólną motywację do nauki. Dziecko powinno zrozumieć, po co w ogóle musi się uczyć. Trzeba przystępnie wyjaśnić mu, do czego przydaje się wiedza. Nasza pociecha powinna mieć świadomość, że edukacja jest bardzo praktyczna i czyni nasze życie łatwiejszym. Pamiętajmy, jeśli dziecko będzie wiedział, jakie korzyści da wiedza zdobywana chętniej będzie się uczył.

POKAZUJ AUTORYTETY

Dla każdego z nas największą motywacją do działania bywają osiągnięcia innych osób, szczególnie tych, które znamy. Nic bardziej nie przekonuje niż namacalny dowód na sukces. Dziecku również przydają się takie wzorce. Ale tylko te atrakcyjne z ich punktu widzenia. Bardziej niż najlepszy uczeń z klasy zdobywający najwyższe stopnie do nauki przekona ich np. ulubiony sportowiec, który skończył studia i zna języki obce.

DOBRZE ZORGANIZUJ CZAS DZIECKA

Zadbajmy o to, by nasze dziecko uczyło się systematycznie. Zostawianie sobie nauki obszernego materiału na sam koniec, może okazać się ponad siły i możliwości dziecka, co z pewnością będzie działać na nie demotywująco. Wprowadzenie dyscypliny w edukacji ma swoje plusy – uczy systematyczności działania również w innych dziedzinach życia.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci:

 • Rozmawiać z dzieckiem na temat niebezpieczeństw, na które może być narażone podczas korzystania z Internetu. Odpowiednio przeprowadzona dyskusja pomoże w utrwaleniu informacji dotyczących sieci.
 • Nie odcinać dziecka od całkowitego korzystania z sieci. Internet jest zbyt powszechny by możliwe było całkowite wykluczenie go z życia dziecka. Należy skupić się na nauce mądrego korzystania z Internetu, a nie na jego całkowitym braku.
 • Ustalić jasne zasady korzystania z Internetu. Dziecko powinno dostać od rodzica jasny komunikat dotyczący tego co może, a czego nie może robić w sieci.
 • Rozmawiać o konsekwencjach podawania danych w Internecie oraz o konieczności wykorzystywania zasady ograniczonego zaufania. Uczulić dziecko, że ludzie w sieci mogą kłamać, a informacje tam podawane mogą być nieprawdziwe i zmanipulowane.
 • Uczulić by po dostrzeżeniu zagrożenia dziecko zawsze mówiło o swoich obawach osobom dorosłym (rodzicom, nauczycielom).
 • Być wyrozumiałym dla dziecka, gdy popełni błąd podczas korzystania z Internetu. Dziecko cechuje ciekawość świata. Należy ponownie wytłumaczyć mu dlaczego nie powinien tak robić.
 • Obserwować jak dziecko zachowuje się w sieci. Kontroluj przeglądane przez niego strony, sprawdzaj czy stosuje się do wyznaczonych reguł.
 • Przypominać o dobrych stronach korzystania z sieci. Ważne jest by dziecko nie postrzegało Internetu jako czegoś zakazanego i podchodziło do jego korzystania z ostrożnością stosując odpowiednie zasady.

Z życzeniami zdrowia

Ryszard Budzisz

Dyrektor SOSW nr 1

Related Images: