Aktualności

12 października 2022

Konkurs Rady Rodziców

Szanowni  Rodzice, Uczniowie i Wychowawcy !

Rada Rodziców ogłasza konkurs.

Jest on skierowany do wszystkich uczniów naszego Ośrodka  ich Rodziców i opiekunów. W konkursie uczestniczą wszystkie klasy Szkół dokonując wpłat na fundusz Rady Rodziców.

Celem konkursu jest zachęcenie Rodziców i Uczniów do przekazywania dobrowolnych wpłat na wyżej wymieniony fundusz oraz wyróżnienie tych klas, które dokonają najwyższych wpłat w przeliczeniu na jednego ucznia.

Oceniana będzie kwota wpływów, ich suma w klasie w odniesieniu do liczby uczniów. Warunkiem wygranej, jest dokonanie wpłat przez minimum 75% uczniów w klasie.

Wpłaty należy dokonywać:

– na konto bankowe Rady Rodziców dostępne na stronie internetowej Szkoły,

Konkurs obejmuje wpłaty w terminie od 28.09.2022  września do 10 grudnia 2022r. Prezydium Rady Rodziców będzie na bieżąco monitorowało postępy wpłat i publikowało cząstkowe wyniki na stronie internetowej Szkoły.

Przypominamy zwycięzcą zostanie klasa, która w wyznaczonym terminie wpłaci największą kwotę w przeliczeni na jednego ucznia pod warunkiem, że klasa przekroczy 75% wpłat. 

Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w rankingu klas:

I miejsce – 200 złotych 

II miejsce – 150 złotych 

III miejsce – 100 złotych 

Nagrodę każda klasa może przeznaczyć na cele klasowe ustalone wspólnie z wychowawcą.

Nagroda zostanie przekazana na ręce wychowawcy do 14 grudnia 2022 roku.

W sprawach nie objętych regulaminem ostateczna decyzję podejmuje Rada Rodziców.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji na stronie internetowej Szkoły.

                                                                                                            Pozdrawiamy: 

                                                                                                            Rada Rodziców 

Related Images: