Aktualności

29 stycznia 2021

KONSULTACJE

Wprowadza się możliwość prowadzenia konsultacji dla uczniów klas 8 SP oraz klasy 3 LO na terenie SOSW nr 1 d DNR z zachowaniem reżimu sanitarnego.Zgłoszenie na konsultacje odbywa się telefonicznie pod numerem 915065221 – sekretariat z 2-dniowym wyprzedzeniem. Po uzyskaniu informacji o potrzebie konsultacji Ośrodek zwrotnie poinformuje ucznia i rodziców o harmonogramie konsultacji. Konsultacje będą odbywać się po zakończonych zajęciach szkolnych.

Related Images: