Aktualności

21 czerwca 2021

Kto powiedział, że szkoła musi być nudna?

W tym roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w zajęciach: „Kodowanie i proste programowanie jako metoda wspierająca zajęcia rewalidacyjne”. Niestety przez nauczanie zdalne nie wszystkie treści mogły być realizowane w pełni. Podczas zajęć wykorzystane były roboty. Korzystaliśmy także z wielu stron internetowych.

Zajęcia miały na celu:

  • Rozwój umiejętności uczniów w zakresie czytania, liczenia, obserwacji przyrody, troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz zachowań społecznych.
  • Wyposażenie uczniów w umiejętności posługiwania się algorytmami.
  • Wzrost samooceny i kreatywności ucznia.
  • Umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania.
  • Rozwijanie czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, czyli przewidywanie skutków czynności manipulacyjnych, klasyfikowanie obiektów, formułowanie uogólnień typu to do tego pasuje itp.; 
  • Wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
  • Umiejętność współpracy w grupie.
  • Dzielenie się swoją wiedzą z rówieśnikami.
  • Zwiększenie zainteresowania programowaniem.

Roboty miały charakter edukacyjny, poprzez zabawę z robotem dzieci wchodziły w świat programowania (tworzenie zdarzeń, algorytmów, zdarzeń przyczynowo-skutkowych).

Dzieci potwierdziły, ze udział w zajęciach pomagał przezwyciężać trudności z matematyki oraz poszerzyć wiadomości z kodowania i podstaw programowania.

W przyszłym roku szkolnym zajęcia będą kontynuowane w obecnej formie wśród uczniów szkoły podstawowej oraz branżowej.

Agnieszka Chmielewska

Dziewczynka stoi przed tablicą interaktywną. Przesuwa jeden element w celu połączenia go z drugim.
Ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową.
Czworo uczniów siedzi wokół stolika. W kolejności od strony lewej: dziewczynka, chłopiec, dziewczynka, chłopiec. Przed nimi leży kartka z zadaniem. Dzieci próbują rozszyfrować kod ukryty pod postacią działań mnożenia
Dwóch chłopców na pierwszym planie, widocznych od tyłu stoi przodem do białej maty. Mata leży na ziemi. Na macie widoczne są dwa roboty Dash w kolorze niebieskim. Chłopiec po lewej stronie trzyma tablet za pomocą którego steruje robotem, a chłopiec po prawej stronie trzyma kartkę na której jest zaszyfrowana droga dla robota.
Na pierwszym planie widać leżącą na ziemi białą matę. Na macie są umieszczone figury przestrzenne w różnych kolorach. Pomiędzy nimi stroi niebieski robot Dash. Za matą jest czworo uczniów. Od lewej strony zdjęcia kucają dziewczynka i chłopiec, dalej stoi chłopiec trzymając tablet którym steruje robotem. Ostatni jest chłopiec nachylony nad matą trzymając białą bryłę przestrzenną.
Z prawej strony zdjęcia stoi chłopiec trzymając tablet. Przed nim na ziemi jest biała mata. Na macie są rozsypane figury geometryczne w różnych kolorach. Wśród figur jest niebieski robot Dash.
U dołu zdjęcia widać czubek głowy dziecka trzymającego tablet. Po lewej stronie widać częściowo dziewczynkę trzymającą kartkę papieru. Przed dziećmi rozsypane na podłodze są kartki z wydrukowanymi różnymi ułamkami zwykłymi oraz dwa niebieskie roboty  Dash. Jeden blisko dziecka trzymającego tablet, drugi u góry zdjęcia.

Related Images: