Aktualności

4 maja 2022

Ośrodkowy Konkurs z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uczniowie Naszego Ośrodka wzięli udział w konkursie z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791r. Zadaniem Uczestników było wykonanie prac inspirowanych tym ważnym dla polskiej wolności i suwerenności wydarzeniem, osobami które je współtworzyły oraz promowanie postaw patriotycznych, demokratycznych i wolnościowych.

3 maja 1791r. Polacy podjęli próbę ratowania ojczyzny, uchwalili pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucję, która wprowadzała wiele reform. Konstytucja stała się symbolem dążenia do niepodległości, chęci naprawy państwa w czasach zaborów, była mądrą i nowoczesną formą przebudowy wadliwego ustroju.

Organizatorzy serdecznie dziękują za udział w konkursie plastycznym. Wszystkie prace wyróżniały się ciekawym wykonaniem, pomysłowością i powagą, która oddaje szacunek ważnemu dla Polaków świętu. Poniżej prezentujemy wykonane prace:

Dzieci z klasy 1b szkoły podstawowej wiedzą, że 3 maj to dzień ważny dla Polski…to dzień, kiedy wszyscy obchodzimy Święto Konstytucji 3 maja
Uczniowie SPdP w swojej pracy podkreślili uniwersalne wartości: wszyscy są równi w prawach i w powinnościach opartych na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości
Wydarzenia, bohaterowie, symbole miały wpływ na kształtowanie naszego kraju.., to wszystko starali się przekazać w swojej pracy uczniowie klasy 6a
Uczniowie klasy 6c szkoły podstawowej przedstawili w swoich pracach symbole narodowe, wiedzą, jak niezwykle ważną rolę pełnią one w podtrzymywaniu jedności i tożsamości narodowej
Uczennica wykonała wianek biało-czerwony. Polskie barwy narodowe są znamieniem tożsamości, patriotyzmu, honoru i dumy przynależności do państwa
Uczniowie klasy 4 c szkoły podstawowej w swoich pracach wykorzystali biało-czerwone barwy, właśnie te elementy spajają obywateli państwa i pozwalają im podkreślić swoją odrębność od innych narodów i kultur
Uczniowie SPdP podkreślili w swojej pracy wspólnotę narodową: my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej…równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski
Latarnia w barwach narodowych wykonana przez klasę 1a szkoły podstawowej. Uczniowie podkreślili w swojej pracy, że kolory są ważnym symbolem historii, kultury i wartości kraju
Uczennica przedstawiła w swojej pracy symbole narodowe, podkreśliła w ten sposób, jak niezwykle ważną rolę pełnią one w podtrzymywaniu tożsamości i patriotyzmu
Uczeń przedstawił mapę Polski w kolorach biało-czerwonych. Biel oznacza szlachetność, czerwień odwagę i waleczność Polaków
Uczeń klasy 7a w swojej pracy zapisał słowa “Mazurka Dąbrowskiego”, hymnu narodowego, który jednoczy naród i wzmacnia poczucie wspólnoty Polaków w trakcie obchodów świąt państwowych
Uczeń przedstawił wizerunek orła w koronie na czerwonym tle, symbol, który przypomina o polskiej historii
Uczennica szkoły podstawowej wykonała wizerunek orła w koronie na czerwonym tle. Godło Polski – Orzeł Biały jest najstarszym spośród polskich symboli narodowych
Praca ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej przedstawia orła w koronie, dołączone biało-czerwone serce podkreśla jego szacunek do symboli narodowych
Uczennice klasy 4b wykonały flagę Polski, biel i czerwień zawsze związana była z czasem walki o wolność i niepodległość ojczyzny

Related Images: