Aktualności

29 kwietnia 2020

Pamiętamy o świętach majowych!!!

Uczniowie naszego ośrodka: Dominik Drukała, Nicole Miler, Małgosia Wasiun, Natalia Wierszałowicz, Oliwier Duracz wykonali plakaty z okazji Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Określa m.in. najważniejsze zasady funkcjonowania państwa. 3 maja 1791r. Polacy podjęli próbę ratowania ojczyzny, uchwalili pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucję, która wprowadzała wiele reform. Konstytucja stała się symbolem dążenia do niepodległości, chęci naprawy państwa, do którego Polacy dążyli w czasach zaborów. Została uchwalona zbyt późno, by uratować Polskę przed utratą niepodległości, jednak była mądrą i nowoczesną formą naprawy i przebudowy wadliwego ustroju.

Related Images: