Aktualności

10 stycznia 2023

Podsumowanie Projektu: „Młodzi wolontariusze z seniorami i dla seniorów” – Film

———————– FILM PODSUMOWUJĄCY PROJEKT ————-
——————— Fotoksiążka z projektu. <<< kliknij aby otworzyć

„Młodzi wolontariusze z seniorami i dla seniorów” to projekt zrealizowany  przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych “AMICUS” w partnerstwie z Powiatem Polickim oraz Szczecińskim Stowarzyszeniem “Złoty Wiek”.

Głównym celem projektu było budowanie integracji międzypokoleniowej pomiędzy seniorami (tj. podopiecznymi Szczecińskiego Stowarzyszenia “Złoty Wiek” przebywającymi w jednej z 3 prowadzonych przez Stowarzyszenie placówek tj. Dziennego Domu Senior Plus, Dom Pomocy Społecznej “Złotej Wiek”, Podgrodzki Dom Seniora) a młodymi wolontariuszami działającymi w jednej z 3 placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki tj. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym wnioskodawcy – STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH “AMICUS”.

Proces budowania integracji pokoleniowej był realizowany w toku szeregu działań głównych w projekcie, o których warto powiedzieć parę słów.

Cykl  4 warsztatów dedykowanych Podopiecznym Dziennego Domu „Senior+” oraz młodzieży ze Szkolnego Koła Wolontariatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach to działanie, w którym w trakcie kolejnych spotkań warsztatowych uczestnicy tworzyli świąteczne stroiki, wyplatali makramy, wykonywali świąteczne anioły, poznawali tajniki tkania przy użyciu krosna stołowego i igieł dziewiarskich.

W dniach 8- 11 grudnia 2022 r. odbył się integracyjny wyjazd do Karpacza, w którym wzięło udział 10 wolontariuszy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz 20 seniorów podopiecznych Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek” wraz z opiekunami. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili Huta Szkła Kryształowego „Julia” w Piechowicach, wspólnie bawili się zjeżdżając torem saneczkowym czy też pływając w basenie hotelu Gołębiewski w Karpaczu. W ostatnim dniu wieczorem wszyscy uczestnicy zarówno młodzież jak i seniorzy spotkali się przy wspólnym stole, aby wysłuchać ciekawostek górskich związanych z najbliższą okolicą.

W dniu 5 grudnia wolontariusze z Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach dostarczyli 30 seniorom do ich domów paczki świąteczne, które zakupione z projektu były dostosowane do realnych potrzeb poszczególnych seniorów.

W trakcie 3 kolejnych weekendów na przełomie listopada i grudnia wolontariusze z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży odwiedzali Podgrodzki Dom Seniora. Każde ze spotkań rozpoczynało się wspólnym wykonywaniem prac porządkowych na terenie Domu. Młodzież wraz z seniorami dzieliła się na drużyny, które wykonywały poszczególne prace. Jedni grabili liście, inni wywozili je. Część osób zamiatała chodniki. Trawa została skoszona przez Młodzież z Ośrodka. Odbywały się również krótkie spacery po okolicy. Każde spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem podczas którego nie zabrakło rozmów, uśmiechu i serdeczności.

Młodzież była wcześniej przygotowana do akcji na rzecz osób starszych i samotnych, Młodzi wolontariusze pokazali w ten sposób, że nie jest im obojętny los ludzi, którzy w jesieni życia zasłużyli na szczególny szacunek i pamięć. Spotkania międzypokoleniowe pozwoliły na dzielenie się doświadczeniami i na przekazywanie wiedzy, którą seniorzy zdobyli przez wszystkie lata swojego życia. Dzięki tym spotkaniom seniorzy poczuli się potrzebni innym osobom oraz docenieni.

W projekcie odbyły się również dwa integracyjne spotkania z kulturą. 13 grudnia 2022 r. wolontariusze oraz seniorzy wspólnie oglądnęli film Daniela Jaroszka pt. „Johnny” w szczecińskim kinie „Delfin”, a w dniu 15 grudnia 2022 r. młodzież wraz z podopiecznymi Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek” wzięli udział w autorskim spektaklu Olgi Adamskiej w Teatrze Polskim pt. „My hrabiny nie płaczemy”. Integracyjne spotkania z kulturą były okazją do dzieleniem się wrażeniami ze wspólnego przeżywania sztuki oraz dawały możliwość młodym wolontariuszom na otoczenie opieką i wsparciem seniorów, mających kłopoty z poruszaniem się.

14 grudnia 2022 r. odbyły się jednocześnie trzy wigilijne spotkania wolontariuszy z seniorami.

Wolontariusze ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach odwiedzili podopiecznych Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach i podczas wspólnej Wigilii zaprezentowali historię narodzenia Jezusa w postaci słowno-muzycznego przedstawienia, które miało wprowadzić wszystkich w klimat zbliżających się Świąt. Spektakl był przepleciony pastorałkami i kolędami, a punktem finalnym zaś było wspólne kolędowanie starszych i młodszych oraz wieczerza wigilijna poprzedzona życzeniami świątecznymi.

Wolontariusze z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Trzebieży odwiedzili mieszkańców Podgrodzkiego Domu Seniora. Młodzież zaprezentowała jasełka oraz wspólnie z seniorami kolędowała przy wigilijnej wieczerzy.

Wolontariusze z Zespołu Szkół w Policach odwiedzili wzięli udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Szczecinie. W trakcie spotkania wszyscy uczestnicy wspólnie śpiewali kolędy, przygotowywali kartki bożonarodzeniowe i ozdoby świąteczne oraz zjedli obiad wigilijny.

W projekcie wzięło udział w sumie 112 wolontariuszy, którzy są uczniami jeden z trzech placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki oraz 148 seniorów podopiecznych Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek” z  3 placówek prowadzonych przez to stowarzyszenie.

W ramach projektu zakupiono sprzęt i materiały potrzebne do realizacji poszczególnych działań.

Dzięki realizacji szeregu działań integracyjnych w ramach projektu nastąpił wzrost motywacji seniorów do podejmowania nowych działań w kontakcie z młodym pokoleniem oraz budowanie więzi społecznych i współpracy międzypokoleniowej. Dla młodych wolontariuszy projekt był szansą na ich otwarcie na wartości, potrzeby i troski starszego pokolenia. Zrealizowany projekt niewątpliwie wpłynął na  kształtowanie w młodych ludziach empatii, umiejętności słuchania drugiego człowieka, otwartości na problemy starszego pokolenia, gotowości do pomocy i troski.

Related Images: