Aktualności

15 czerwca 2020

Praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 zmieniającym rozporządzeni  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 praktyki zawodowe uczniów Policealnej Szkoły Specjalnej w SOSW NR 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach realizujemy w formie projektu edukacyjnego we współpracy z pracodawcą. Zakres tematyczny, forma, sposób realizacji i dokumentacja zostały określone w Regulaminie realizacji praktyki zawodowej w formie projektu edukacyjnego we współpracy z pracodawcą i programie praktyk.

Czas trwania praktyk zawodowych od 20 maja do 19 czerwca 2020r. Klasyfikacja odbędzie się zgodnie z kalendarzem pracy szkoły.

Related Images: