Aktualności

31 maja 2023

Projekt „Let’s Remove All The Obstacles With Sports”

W ramach programu Erasmus + współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w okresie od 01. 09 2023 r. do 31. 12. 2023 r. realizowany będzie projekt „ Let’s remove all the obstacles with sports” – „Usuńmy wszelkie bariery poprzez sport”

Głównym założeniem projektu jest 8 dniowy wyjazd do Balikesir w Turcji – kraju koordynatora projektu – Stowarzyszenia Young Anatolian Athletes – wraz z partnerskimi organizacjami z Hiszpanii, Węgier i Rumunii. Projekt zakłada 1. Integrację osób z niepełnosprawnościami. 2. Zdefiniowanie miejsca sportu w integracji. 3. Podniesienie świadomości osób z niepełnosprawnościami, zarówno w kraju, jak i za granicą.  4. Przełamanie istniejących uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnościami 5. Tworzenie sytuacji dających możliwość odnoszenia sukcesów. 6.  Rozwijanie tolerancji wobec odmienności. 7. Wspieranie umiejętności językowych

Projekt skierowany jest do uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Policealnej od 16 do 26 roku życia chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych, podejmowania wyzwań sportowych oraz realizowania dodatkowych działań projektowych.

Współtwórcy projektu:

Agnieszka Chabasińska

Maciej Gapys

Related Images: