Aktualności

14 czerwca 2023

Protokół z posiedzenia komisji w spr.projektu w Turcji

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W PROJEKCIE „ Let’s remove all the obstacles with sports” – „Usuńmy wszelkie bariery poprzez sport” realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach w okresie od 01. 09 2023 r. do 31. 12. 2023 r w ramach programu Erasmus plus współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Dnia 12.06.2023 odbyło się posiedzenie zespołu rekrutacyjnego powołanego przez dyrektora szkoły w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz wyłonienia uczestników mobilności w ramach projektu „ Let’s remove all the obstacles with sports” – „Usuńmy wszelkie bariery poprzez sport”.

Zespół rekrutacyjny w składzie: Agnieszka Chabasińska – nauczyciel języka angielskiego, Maciej Gapys – nauczyciel EDB oraz Daria Lomperta – wicedyrektor, przeprowadziła kolejne etapy rekrutacyjne tj. analiza ankiet rekrutacyjnych złożonych przez zainteresowanych uczniów pod kątem spełnienia wymogów formalnych wynikających z zasad programu Erasmus+  oraz pozostałych kryteriów zawartych w „Regulaminie rekrutacji” opublikowanym na stronie szkoły.

Zgodnie z regulaminem po wstępnej weryfikacji ankiet oraz rozmowach z panią Luizą Klukowską – wicedyrektor Kompleksu Rehabilitacyjnego niektórzy z kandydatów z przystąpili do rozmowy kwalifikacyjnej .

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji zespół rekrutacyjny wyłonił 5 spośród 13 chętnych uczestników mobilności i sporządził listę uczestników mobilności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista została opublikowana na stronie szkoły w zakładce Erasmus+ oraz zamieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Branżowej Szkoły I Stopnia i Liceum Ogólnokształcącego.

Zespół rekrutacyjny

Daria Lomperta

Agnieszka Chabasińska

Maciej Gapys

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW  MOBILNOŚCI

w projekcie „ Let’s remove all the obstacles with sports” – „Usuńmy wszelkie bariery poprzez sport” realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach w okresie od 01. 09 2023 r. do 31. 12. 2023 r w ramach programu Erasmus plus współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

1. Nikola Wysocka – klasa 3 LO

2. Emilia Łachwa – klasa 3 LO

3. Zofia Konieczna – klasa 1 ABS

4. Agnieszka Walkiewicz – klasa 2 DBS

5. Weronika Sompolińska – klasa 2 BBS

20 – 28 września 2023 Mobilność w Turcji – miasto Balikesir

Koordynator projektu; Stowarzyszenie Young Anatolian Athletes z Turcji, partnerami organizacje z Hiszpanii, Węgier, Rumunii oraz SOSW nr 1 Police

Related Images: