Aktualności

11 sierpnia 2022

PRZEBUDOWA BUDYNKU

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w ramach działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

Trwa przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji biurowej
na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach, w ramach działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

Budynek przy Kresowej 32-34 – zdjęcie ogólne

Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat. Planuje się przebudowę wszystkich kondygnacji budynku
i przystosowanie ich do nowych funkcji internatu dla osób niepełnosprawnych. W ramach prac związanych z przebudową pomieszczeń wyburzane są ściany wewnętrzne i planowana
jest budowa nowych.

Prace związane z przebudową budynku

Prace obejmują lokalizację nowych pokoi dla wychowanków Ośrodka, pokoi dla wychowawców, pokoi dla osoby chorej, kuchni z jadalnią, ogólnodostępnych pokoi dziennych oraz łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i wymianę okien.
W ramach przebudowy projektuje się również dźwig windowy obsługujący wszystkie piętra obiektu.

Obecnie trwają prace przygotowawcze i rozbiórkowe, tj. wyburzanie części ścian wewnętrznych.

Wykonawcą zadania jest firma SIGMA Firma Ogólnobudowlana Piotr Latuszek.

Pracownik w trakicie prac związanych z przebudową budynku na ul. Kresowej

Kwota zadania wynosi 3 148 000,00 zł i jest finansowana ze środków Powiatu Polickiego.

Termin zakończenia prac przewidziany jest w 2023 roku.

Realizacja zadania wynika z koncepcji „Racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki” podjętej przez Zarząd Powiatu w Policach w 2021 roku. 

Related Images: