Aktualności

20 listopada 2023

Rada Rodziców ogłasza konkurs.

NAJSZYBSZE WPŁATY NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Wychowawcy !

Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Szkoły  Branżowej, Liceum Ogólnokształcącego  i  ich Rodziców i opiekunów.

W konkursie uczestniczą wszystkie klasy Szkół dokonując wpłat na fundusz Rady Rodziców.

Celem konkursu jest zachęcenie Rodziców i Uczniów do przekazywania dobrowolnych wpłat na wyżej wymieniony fundusz oraz wyróżnienie tych klas, które dokonają najwyższych wpłat w przeliczeniu na jednego ucznia.

Oceniana będzie kwota wpływów, ich suma w klasie w odniesieniu do liczby uczniów.

Warunkiem wygranej, jest dokonanie wpłat przez minimum 75% uczniów w klasie.

Wpłaty należy dokonywać:

– na konto bankowe Rady Rodziców dostępne poniżej i także na stronie internetowej Szkoły.

Kwota na Radę Rodziców wynosi

50 złotych na konto bankowe ( w tytule proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia ).

Bank Pekao:

61 1240 3943 1111 0010 7631 6877

Wpłacone przez Państwa pieniądze są wykorzystywane dla dobra wszystkich uczniów Ośrodka .         

Konkurs obejmuje wpłaty w terminie od 23 października  do 6 grudnia 2023r. Prezydium Rady Rodziców będzie na bieżąco monitorowało postępy wpłat i publikowało cząstkowe wyniki na stronie internetowej Szkoły.

Przypominamy zwycięzcą zostanie klasa, która w wyznaczonym terminie wpłaci największą kwotę w przeliczeniu na jednego ucznia pod warunkiem, że klasa przekroczy 75% wpłat. 

Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w rankingu klas:

I miejsce – 200 złotych 

II miejsce – 150 złotych 

III miejsce – 100 złotych 

Nagrodę każda klasa może przeznaczyć na cele klasowe ustalone wspólnie z wychowawcą.

Nagroda zostanie przekazana na ręce wychowawcy do końca listopada 2023 roku.

W sprawach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Rada Rodziców.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji na stronie internetowej Szkoły.

Rada Rodziców pragnie również podziękować wszystkim za dokonywanie wpłat w poprzednich latach.

Pozdrawiamy: 

Rada Rodziców 

Related Images: