Aktualności

8 czerwca 2024

Rekrutacja 2024-2025

REKRUTACJA:

  • Szkoła Podstawowa Nr 10 z oddziałem przedszkolnym
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • Liceum Ogólnokształcące Nr 2
  • Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 2
  • Szkoła Branżowa II Stopnia Nr 1
  • Szkoła Policealna

PREZENTACJA

Related Images: