Aktualności

18 listopada 2021

Relacja z projektu Erasmus+ Turcja

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W POLICACH NA PROJEKCIE  ERASMUS PLUS “DOSTĘPNOŚĆ MIAST POD KĄTEM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”  – KASTAMONU, TURCJA

W dniach 1-8 listopada 2021 troje uczniów SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach wraz z dwójka nauczycieli wzięło udział w międzynarodowej wymianie młodzieży w Kastamonu, Turcja. Projekt realizowany był w ramach programu Erasmus +. Jego koordynatorem była organizacja studencka z Turcji YOUNGSTUDENTCLUB, a partnerami organizacje zajmujące się działaniami na rzecz osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych z Włoch, Węgier, Rumuni i Litwy. Projekt stanowił okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wymiany praktycznych uwag i wskazówek , jak i podnoszenia kompetencji językowych.

Wspólny projekt “Dostępność miast pod kątem osób z niepełnosprawnościami” miał na celu wypracowanie wspólnego rozumienia pojęcia urbanizacji oraz rozszerzenie zjawiska urbanistycznego w kontekście  osób niepełnosprawnych. W projekcie uwzględniono również działania mające na celu rozwijanie kompetencji życiowych młodych ludzi, jak i rozpowszechnianie koncepcji wolontariatu. Działania projektu obejmowały m.in. przeprowadzanie ankiet wśród lokalnych mieszkańców, dzielenie się oczekiwaniami, tworzenie filmów edukacyjnych, rozwiązywanie problemów, tworzenie prezentacji multimedialnych o tematyce projektu, wspólne analizowanie stanu infrastruktury miast europejskich pod kątem potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Uczestnictwo w projekcie umożliwiło naszej młodzieży poznanie tureckiej kultury, historii, religii. Wychowankowie wraz z opiekunami brali udział w wycieczkach krajoznawczych, odwiedzali lokalne muzea, miejsca użytku publicznego. Poza zajęciami młodzież cały czas przebywała w  międzynarodowym towarzystwie, co dało im możliwość lepszego  poznania się i nawiązania przyjaźni.

Projekt przyczynił się do rozwoju umiejętności interpersonalnych uczniów, takich jak: komunikacja, radzenie sobie ze stresem, praca w zespole, umiejętności przywódcze, autoprezentacja. Był też lekcją tolerancji i szacunku, które stanowią podstawę owocnego dialogu. Udział w tym projekcie był nauką, egzaminem z szeroko rozumianej dojrzałości, który zdali na ocenę celującą. Świadczy o tym między innymi certyfikat Youthpass będący narzędziem dokumentowania i rozpoznawania efektów uczenia się młodzieży dostępny dla projektów finansowanych przez Erasmus+.

Pobyt w Turcji, uczestnicy projektu z pewnością zapamiętają na długo.

Related Images: