Aktualności

4 marca 2024

Równość i dostępność na rynku pracy

Program edukacyjno-zawodowy “Równość i dostępność na rynku pracy” oraz cykl spotkań w ramach kursu „Finanse osobiste” prowadzonych przez przedstawicieli Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uczestnicy programu to uczniowie Szkoły Policealnej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach

Cel programu

  • wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo w  przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, stworzenie warunków  do rozwijania własnego potencjału zawodowego, 
  • zwiększenie umiejętności, które pomogą dostosować się młodzieży do wymagań rynku pracy,
  • promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa.  

Inicjatywa skupia się na trzech kluczowych obszarach: prawie pracy, finansach osobistych oraz praktycznych umiejętnościach związanych z poszukiwaniem zatrudnienia.

Related Images: