Aktualności

22 marca 2021

Sukces matematyczny naszych uczniów!

18 marca 2021r. odbył się w naszej szkole V Ogólnopolski Konkursu Matematyczny oraz X Wojewódzki Konkurs Matematyczny pt.: „Matematyka w historii ” dla uczniów Branżowych Szkół Specjalnych I Stopnia.

Celami konkursu było:

  1. Popularyzowanie matematyki wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
  2. Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych.
  3. Mobilizowanie do systematycznej i samodzielnej pracy.
  4. Kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy matematycznej w praktyce.
  5. Rozwijanie ciekawości światem, a w szczególności historią.
  6. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
  7. Nawiązanie współpracy między placówkami.

W konkursie brało udział 11 reprezentacji szkół specjalnych z całej Polski.

Konkurs przebiegał dwuetapowo, a naszą szkołę reprezentował zespół składający się z uczniów:

1. Agnieszka Walkiewicz, kl. 3A SB

2. Dominik Sęk, kl. 1B SB

W pierwszym etapie konkursu, trwającym 60 minut, praca odbywała się w 2 osobowych zespołach przed 1 komputerem. Zestaw konkursowy w tej części  składał się z 25 zadań testowych z jedną poprawną odpowiedzią a uczestnicy konkursu musieli ze sobą współpracować i ustalić jedną odpowiedź.

Etap drugi konkursu, na który przeznaczono 15 minut. pozwolił wyłonić MISTRZA RACHUNKÓW. Etap polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru w formie elektronicznej na udostępnionym formularzu, a uczniowie pracowali indywidualnie, każdy przed swoim komputerem.

Z wielką radością i ogromną satysfakcją informujemy, że nasi reprezentanci zostali LAUREATAMI KONKURSU.

Serdecznie gratulujemy. Jesteśmy z Was dumni i życzymy sukcesów w kolejnej edycji konkursu.

Szkolny opiekun konkursu: Teresa Kozioł

Related Images: