Aktualności

13 marca 2023

Sukces naszych uczniów

7 marca 2023r., w Branżowej Szkole I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Szczecinie, odbył się VII Ogólnopolski Konkurs Matematyczny oraz XII Wojewódzki  Konkurs Matematyczny „Matematyka w mieszkaniu na poważnie i wesoło” pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu było m. in.

  1. Popularyzowanie matematyki wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną                w stopniu lekkim.
  2. Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych.
  3. Mobilizowanie do systematycznej i samodzielnej pracy.
  4. Kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy matematycznej w praktyce.
  5. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
  6. Nawiązanie współpracy między placówkami.
Dominik Sęk i Andżelika Forczmańska

Nasz Ośrodek reprezentowali uczniowie klasy 3B Branżowej Szkoły I Stopnia: Angelika Forczmańska oraz Dominik Sęk, którzy tak jak w poprzednich latach, po raz kolejny odnieśli sukces, zajmując II miejsce w XII Wojewódzkim  Konkursie Matematycznym oraz III miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym. Uczniowie do konkursu byli przygotowywani przez p. Teresę Kozioł.

Dominik sęk podczas konkurencji sprawnościowej

Gratulujemy sukcesu. Jesteśmy z Was dumni.

Related Images: