Aktualności

8 maja 2020

Szanowni Uczniowie

Szanowni Uczniowie,

Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zwraca się do Was z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu badania potrzeb młodzieży w naszym województwie. Raport, który powstanie po zakończeniu analizy, będzie podstawą do podejmowania decyzji przy tworzeniu strategii dla młodzieży w kolejnych latach. Badanie jest całkowicie anonimowe i dobrowolne, odbywa się poprzez ankietę do wypełnienia pod adresem:

https://www.survio.com/survey/d/rmwz

Uzupełniajac ankietę przyczynicie się do tworzenia spójnej polityki młodzieżowej województwa oraz zadbania o lepsze jutro młodychZ wyrazami szacunku, 


Przewodniczący Rady 
Młodzieży Województwa
Zachodniopomorskiego 
Bartosz Werkowski 

Related Images: