Szkoły

Liceum Ogólnokształcące

Klasy o profilu

Kierunek ogólny z dodatkowymi zajęciami dziennikarsko-fotograficznymi.

Proces edukacyjny na tym etapie kształcenia odbywa się w oparciu o Indywidualne Programy Dydaktyczno – Wychowawczo – Rehabilitacyjne uwzględniające możliwości psychofizyczne, potrzeby i zainteresowania danego ucznia.

Sale lekcyjne wyposażone są w tablice multimedialne oraz sprzęt audiowizualny. Posiadamy w swojej ofercie nowoczesne pracownie językowe, komputerowe i biologiczno – chemiczne.

Nauka w naszym liceum ogólnokształcącym gwarantuje rzetelne przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego, a nauczyciele przedmiotów maturalnych są Egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Plakat – Liceum Ogólnokształcące

Related Images: