Szkoły

Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym

Do naszej szkoły podstawowej mogą uczęszczać dzieci w normie intelektualnej, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Zajęcia dydaktyczne prowadzimy w małych zespołach klasowych, a każda klasa ma przypisany gabinet lekcyjny, w którym odbywają się zajęcia. W pracy dydaktyczno-wychowawczej opieramy się na wszechstronnej znajomości ucznia i jego środowiska. Stwarzamy uczniom odpowiednią atmosferę – poczucie bezpieczeństwa, przychylność i zrozumienie. Do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie zgodnie z jego możliwościami.

W miarę potrzeb organizujemy również zespoły wyrównawcze, pozwalające dzieciom nadrobić zaległości w wiedzy i umiejętnościach, powstałe przede wszystkim w wyniku choroby lub długotrwałej rehabilitacji.

Po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych nasi uczniowie mogą nadal rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę poprzez udział w różnych kołach zainteresowań.

Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w różnych konkursach organizowanych na terenie Ośrodka lub na obszarze gminy, powiatu czy województwa. Do najpopularniejszych należą: konkurs wiedzy matematycznej „Mały Pitagoras”, „Bawimy się w matematykę”, konkurs wiedzy ortograficznej „Jeżyk”. Dużą popularnością cieszą się również wyjazdy do kin, teatrów, na wystawy oraz inne wycieczki.

Od września 2017 roku w Ośrodku będzie funkcjonował oddział przedszkolny – klasa „0”w godzinach od 7.00 do 15.00.
Nasi najmłodsi uczniowie otrzymają salę dostosowaną do potrzeb dzieci w tym wieku . W przytulnym i stymulującym do zabawy i nauki pomieszczeniu „zerówki” dzieci będą miały zajęcia edukacyjne, w tym język angielski, rytmikę oraz zajęcia rewalidacyjne. W miarę potrzeb dzieci będą objęte również opieką logopedyczną. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w godzinach 8.00-13.00.

Głównym zadaniem szkoły w klasie „0” będzie dbałość o rozwój każdego dziecka obserwując jego indywidualne postępy każdego dnia, wspieranie u dzieci spontaniczności i twórczości, umożliwienie im wszechstronnego rozwoju we wszystkich sferach.

Dzieci uczęszczające do naszej szkoły podstawowej mają możliwość zakwaterowania w grupach internackich oraz korzystania ze stołówki szkolnej i księgozbioru biblioteki.

Related Images: