Aktualności

18 maja 2023

Turniej Wiedzy Zawodowej

28 marca 2023 r. odbył się „Turniej Wiedzy Zawodowej” dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach: fotograf, krawiec i kucharz. Uczniowie rozwiązywali testy ze swoich zawodów, które zostały opracowane przez nauczycieli w nauczanych zawodach: Monikę Jaworską, Bożenę Skupińską, Krystynę Watychowicz oraz doradcę zawodowego Agnieszkę Dobaczewską.

16 maja Wicedyrektor Daria Lomperta wręczyła dyplomy i nagrody uczniom za zajęcie I miejsca:

w zawodzie Fotograf – Maciej Walder

z zawodzie Krawiec – Mirosław Jakiemiec

w zawodzie Kucharz – Agnieszka Walkiewicz i Dominik Sęk

FOTO1 : Laureaci i wyróżnieni w Turnieju Wiedzy Zawodowej – edycja 2023r

Wyróżnione zostały dwie uczennice: Zofia Konieczna i Wiktoria Romanowicz z kierunku fotograf.

FOTO2: Wyróżnione uczennice: Zofia Konieczna i Wiktoria Romanowicz

Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym osiągniętych wyników.

Krystyna Watychowicz

Related Images: