Aktualności

22 sierpnia 2021

Umowa partnerska ze szczecińskim stowarzyszeniem „Złoty Wiek”

Miło nam poinformować, że w sierpniu 2021 została podpisana umowa o wzajemnej współpracy między SOSW nr 1 oraz Szczecińskim Stowarzyszeniem „Złoty Wiek” , której celem będzie między innymi podniesienie poziomu nauczania uczniów i absolwentów; promowanie kształcenia zawodowego wśród uczniów i rodziców; uaktualniania programów nauczania i dostosowania ich do potrzeb pracodawców; doskonalenie kadry nauczycielskiej.

Współpraca umożliwi uczestniczenie uczniów Szkoły w prelekcjach, prezentacjach i spotkaniach informacyjnych, organizowanych w Szkole lub Stowarzyszeniu; organizację spotkań kadry celem wymiany doświadczeń, przekazywania informacji o nowych technologiach, o brakach w umiejętnościach uczniów potrzebnych podczas wykonywania pracy; organizację szkoleń nauczycieli przedmiotów zawodowych zatrudnionych w Szkole w ramach organizowania szkoleń branżowych, organizację praktyk lub staży zawodowych dla uczniów organizowanie przez Szkołę lub Stowarzyszenie uroczystości i wydarzeń edukacyjnych.

Related Images: