Aktualności

8 lipca 2021

Współpraca z OHP

Miło nam poinformować o zawartym porozumieniu współpracy między Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach a Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy.

Porozumienie ma na celu podjęcie działań dotyczących indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb młodzieży, przygotowania podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  do wejścia na rynek pracy m.in. poprzez udzielanie pomocy w konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych i symulacje rozmów kwalifikacyjnych, diagnozy potencjału osobistego i postaw przedsiębiorczych w oparciu o profesjonalne testy, prowadzenia warsztatów/ szkoleń, których tematyka związana jest z przedsiębiorczością  i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kreowania własnej przyszłości zawodowej, udostępniania materiałów dydaktycznych będących na wyposażeniu MCK, pomoc przy organizacji wycieczek do lokalnych zakładów pracy oraz organizowania warsztatów zawodowych.

Related Images: