Aktualności

23 lutego 2022

WYRAŹ SIEBIE – TO JESTEM JA

„WYRAŹ SIEBIE – TO JESTEM JA”

 To tytuł cyklu spotkań w których uczestniczyli uczniowie Liceum i Szkoły Branżowej w ramach zajęć z pedagogiem szkolnym. Uczyliśmy się wyrażać i poznawać siebie w różnych aspektach. Rozmawiając, zadając pytania, szukając odpowiedzi, ilustrując i poznając emocje, towarzyszące ludziom w różnych sytuacjach społecznych, wyrażając swoje myśli, poglądy, sprzeciw, doskonaliliśmy umiejętności społeczne, zachowania asertywne, empatię. Uczyliśmy się jak komunikować i układać swoje relacje z ludźmi. Przyjrzeliśmy się swoim mocnym i słabszym stronom charakteru.

Podsumowaniem wspólnej pracy była próba wyrażenia siebie poprzez kolaż. Tą formę pracy młodzież realizowała podczas zajęć z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Efekty można oglądać na wystawie zorganizowanej w szkole ponadpodstawowej. Może udało się rozpoznać autorów niektórych prac?

prace uczniów w ramach spotkań z pedagogiem szkolnym

Młodzieży zaangażowanej w projekt serdecznie dziękujemy 😊

                                                                                                    Ewa Kowalczyk

                                                                                                    Magdalena Paszkowska

Related Images: