Aktualności

21 marca 2024

ZAKWATEROWANIE W GRUPACH WYCHOWAWCZYCH

INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECI
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE LUB KONTYNUACJĘ
ZAKWATEROWANIA W GRUPACH WYCHOWAWCZYCH NA ROK
SZKOLNY 2024/2025

Rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń zobowiązany jest złożyć podania o zakwaterowanie / kontynuację zakwaterowania w grupach wychowawczych na rok szkolny 2024/2025 do dnia 30 czerwca 2024r. Podania prosimy składać do sekretariatu szkół znajdującego się przy ul. Korczaka 45.

Podania będą rozpatrywane przez Dyrektora Ośrodka oraz Kierownika Grup wychowawczych w terminie do 30 lipca bieżącego roku.

Related Images: