Bezpieczne wakacje

Bezpieczne wakacje

DRODZY  UCZNIOWIE !!!

PO CAŁYM ROKU SZKOLNYM PEŁNYM WRAŻEŃ I TRUDNYCH WYZWAŃ PRZYSZEDŁ CZAS ODPOCZYNKU …

ŻYCZYMY WAM WSZYSTKIM SŁONECZNYCH WAKACJI, WSPANIAŁYCH PRZYGÓD I WIELU NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ,

A GDY JUŻ ODPOCZNIECIE WRACAJCIE DO SZKOŁY ROZEŚMIANI I OPALENI, BĘDZIEMY NA WAS CZEKAĆ…….       

        DYREKTOR I NAUCZYCIELE SOSW NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W POLICACH

Zapoznajcie się także z poniższymi zasadami i zaleceniami (dla rodziców i opiekunów), które pomogą wam w “Bezpiecznych Wakacjach”:

————————————————————————————————————-

Po ciężkim okresie zdalnego nauczania nadchodzi okres wakacyjny. Dużo dzieci nie wyjedzie na kolonie czy obozy. Pozostaną w domach. Niektóre z nich, codziennie, przez długi czas będą przebywały same.

Przypominajmy często dzieciom:

 • o zachowaniu bezpiecznej odległości;
 • o częstym myciu rąk;
 • by nie przebywało w dużych skupiskach ludzi, a jeśli się to zdarzy,         to o zakładaniu maseczki.

Mając na uwadze ich dobro przedstawiamy kilka rad, które mogą ochronić Państwa dziecko przed niebezpieczeństwem:

 • co pewien czas przeprowadzaj z dzieckiem rozmowy profilaktyczne na temat zagrożeń, z którymi może się spotkać (zaczepki nieznajomych, obietnica pokazania czegoś szczególnie atrakcyjnego w odległym od domu miejscu, propozycja przejażdżki samochodem);
 • naucz swoje dzieci, aby podczas Twojej nieobecności w domu nikomu nie otwierały drzwi (odwiedziny nieznajomych, krewnych, posłańców z pracy, a także innym dzieciom);
 • zwracaj uwagę na sposób przechowywania kluczy od mieszkania, którymi dysponuje dziecko (najlepiej jest, gdy są przechowywane w szczelnie zamkniętej kieszeni, a nie na sznurku na szyi lub pod słomianką);
 • zapewnij dziecku bezpieczną zabawę w domu – zamontuj w drzwiach mocne zamki, zadbaj o odpowiednie zabezpieczenie instalacji gazowej i elektrycznej oraz urządzeń, które są do nich podłączone. Poproś sąsiadów, aby zwracali uwagę na obcych. Jeśli masz telefon, zadzwoń o różnych porach i porozmawiaj z dzieckiem;
 • schowaj przed nim wszystkie lekarstwa;
 • nie ujawniaj swoim pociechom miejsc przechowywania wartościowych przedmiotów;
 • w domu, obok telefonu, powinna znajdować się kartka z odnotowanymi numerami telefonów do pracy: Mamy, Taty lub bliskich członków rodziny (np. dziadkowie). Warto również wskazać numery do: Policji. Pogotowia Ratunkowego i Gazowego, Straży Pożarnej.

W okresie wakacji dużo dzieci korzysta z różnych kąpielisk. Woda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, jest groźnym i niebezpiecznym żywiołem. Większość utonięć czy też innych tragedii związanych z nieodpowiednim zachowaniem nad wodą, jest rezultatem lekkomyślności zarówno kąpiących się jak i ich opiekunów dla tego przekaż swojemu dziecku następujące informacje:

 • kąp się w tylko w miejscach odpowiednio organizowanych, oznakowanych i pod opieką dorosłych,
 • nie wchodź do wody wbrew zakazom ratownika, oraz w czasie kiedy wywieszona jest czerwona flaga,
 • nie wchodź do wody bezpośrednio po obfitym posiłku czy też dłuższym opalaniu,
 • w czasie kąpieli nie krzycz i dla zabawy nie wzywaj pomocy jeśli faktycznie nie jest Ci potrzebna,
 • przed wejściem do wody skorzystaj z natrysku, a jeśli go nie ma, to ochłodź całe ciało wodą,
 • przed każdym pierwszym skokiem do wody sprawdź jej głębokość i w miarę możliwości dno,
 • przy użytkowaniu sprzętu wodnego (kajak, rower wodny, skuter itp.) należy bezwzględnie zaopatrzyć się w kapok.

Korzystając ze sprzętu pływającego, mimo że umiesz pływać, nie przeceniaj swoich umiejętności! Pamiętaj o tym, że na plaży i kąpieliskach wypoczywają inni, pozwól i im przyjemnie spędzić czas nad wodą.

Jeżeli dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek należy:

 • dokładnie sprawdzić komu powierzamy opiekę nad dzieckiem;
 • ustalić, jakie ta osoba ma przygotowanie i doświadczenie zawodowe;
 • uzyskać informacje, jakie wrażenia wynieśli uczestnicy organizowanych przez nią poprzednich imprez;
 • ustalić dokładny adres przebywania dziecka, warunki socjalne i opieki medycznej;
 • posiadać kontakt do kierownika wypoczynku oraz do ośrodka (w razie niemożności skontaktowania się z kierownikiem);
 • udostępnić organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację;
 • precyzyjnie ustalić środki przewozowe. W razie wątpliwości co do stanu technicznego np. autobusu należy natychmiast powiadomić policję drogową lub najbliższy posterunek policyjny;
 • dowiedzieć się, w jaki sposób organizator zapewnia opiekę medyczną;
 • wyposażyć dziecko w wykaz zabranych ze sobą przedmiotów. Najbardziej wartościowe należy oznaczyć (np. poprzez naszycie inicjałów);
 • przekazać dziecku drobną kwotę pieniędzy oraz kartkę z dokładnym adresem domowym i numerami telefonów do domu, do pracy rodziców, (można włożyć do walizki gotowe, zaadresowane koperty z naklejonymi znaczkami);
 • poinformować organizatora o chorobie przewlekłej dziecka mogącej narazić je na cięższy przebieg zakażenia;
 • poinformować organizatora o chorobach dziecka i ustalić z nim kwestie przyjmowania przez dziecko leków (czy dziecko przyjmuje je samo, czy opiekun ma mu o tym przypomnieć – jeśli tak, musi wiedzieć jakie dawki i w jakich odstępach czasowych dziecko ma przyjmować – informacja od lekarza prowadzącego);
 • poinformować organizatora o wszelkich nietypowych zachowaniach dziecka (moczenie w nocy, lunatykowanie, uczulenia żywieniowe, itp.), które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka lub powstawanie sytuacji niekomfortowych dla dziecka i innych uczestników;
 • wyjaśnić dziecku, żeby bezwzględnie informowało bezpośrednio zarówno opiekuna jak i rodzica o wszelkich sytuacjach zagrożenia (np. obcy ludzie, oddalanie się poza miejsce wypoczynku, zakupy z nieznanego źródła, itp.);
 • uświadomić dziecku, że nie powinno się bać lub wstydzić poinformowania opiekuna o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych lub niekomfortowych sytuacjach, jakie mają miejsce podczas wypoczynku.
 • podać telefon kontaktowy do domu i innych bliskich osób (wskazane więcej niż jeden kontakt);
 • podać numer bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – 0 800 080 222

Wakacje są okresem sprzyjającym kontaktom seksualnym młodzieży.
Przeprowadź rozmowę na temat konsekwencji nieprzemyślanych zachowań – przebywanie w nieodpowiednim towarzystwie, środki uzależniające, powroty późną porą, wyzywające zachowanie lub ubranie.

Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych. Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja nadal jest dynamiczna i może ulec zmianie.

W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem przed wyjazdem dziecka na letni wypoczynek należy dokładnie zapoznać się z „Wytycznymi MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.” dostępnymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Szczecinie; w szczególności z wymaganiami odnoszącymi się do uczestników wypoczynku i obowiązków rodziców uczestników.

Opracowała: Małgorzata Kruszyńska-Kryszak

Źródło: Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Related Images: