Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach w roku szkolnym 2020/2021 realizowany jest rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Celem ogólnym jest zwiększenie efektywnego korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK) w ramach zajęć dydaktycznych, a także pełna realizacja zadań edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami podstawy programowej oraz wykonanie zadań w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Planowane działania w sieci:
1. Spotkania organizacyjne.
2. Przygotowywanie i prezentacja lekcji otwartych.
3. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych
4. Dzielenie się przykładami dobrych praktyk publikowanych ich na stronach internetowych szkół.
5. Wymiana poglądów, doświadczenia.

W ramach realizacji programu szkoła otrzymała 4 dotykowe monitory interaktywne. W ramach prowadzonych działań edukacyjnych korzystają z nich uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Liceum Ogólnokształcącego.

Szkolnym e – koordynatorem projektu została Pani Agnieszka Gazińska.

Do  szkolnego zespołu TIK należą wszyscy nauczyciele pracujący w SOSW nr 1.

Nauczyciele i uczniowie podczas zajęć wykorzystują zakupiony sprzęt. Korzystają i polecają innym następujące strony internetowe:

Przykłady dobrych praktyk. Wykorzystanie TIK w realizacji innowacji pedagogicznych:

–  „Kodowanie i proste programowanie jako metoda wspierająca zajęcia rewalidacyjne”

– „Kształcenie matematyczne od kuchni” -zajęcia rewalidacyjne

– „Myśl Wizualnie – Strategia Skutecznego Notowania i Uczenia sie”

http://soswdnr.pl/innowacje-pedagogiczne-w-sosw-nr-1-dla-dnr/

Szkolenie dotyczące wykorzystania platformy WordWall w pracy dydaktyczno – wychowawczej – wkrótce