Szkoły

Koła Plastyczne

KOŁO PLASTYCZNE W SZKOLE

Na zajęcia Koła Plastycznego  przychodzą uczniowie, którzy po pierwsze lubią tworzyć, po drugie mogą wykazać się umiejętnościami manualnymi, a po trzecie chcą fajnie i pożytecznie spędzić czas. Na zajęciach uczymy się posługiwania pędzlem i ołówkiem. A nie jest to taka prosta sprawa…Posiłkując się malarstwem uznanych i cenionych malarzy i grafików z przestrzeni wieków staramy się podpatrywać i doskonalić techniki plastyczne.Wychodząc z założenia, że trening czyni mistrza, powtarzamy wielokrotnie dane czynności starając się dojść do perfekcji plastycznej, a także tworzyć własne niepowtarzalne prace. Poza tym zajmujemy się malowaniem na szkle, formowaniem różnorodnych mas utwardzalnych takich jak glina, modelina, masa solna i papierowa, skręcaniem makram, filcowaniem, wykonywaniem aplikacji na płótnie. Ważnym elementem zajęć  jest uczestnictwo w konkursach plastycznych. Co roku wykonujemy prace na konkursy lokalne, albo ogólnopolskie, a nawet międzynarodowe. Wielokrotnie udało nam się zająć I-III miejsca w tychże konkursach. Dodatkowym atrybutem uczestnictwa ( oprócz oczywiście satysfakcji ) są fajne nagrody. Zapraszamy serdecznie gwarantując sympatyczną atmosferę twórczą!

KOŁO PLASTYCZNE GRUP WYCHOWAWCZYCH

Zajęcia koła plastycznego prowadzonego w grupach wychowawczych są kreatywną propozycją spędzania czasu wolnego, jak i odpowiedzią na możliwość realizacji zainteresowań i pasji naszych wychowanków. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych, wyobraźni i twórczego myślenia, zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, doskonalenie sprawności manualnych.W ramach zajęć koła powstają prace plastyczne będące efektem wspomnień, przeżyć, wyobraźni, emocji i doświadczeń uczestników zajęć. Dzieci i młodzież poznają różnorodne techniki plastyczne dostosowane do ich możliwości. Tematyka zajęć dobierana jest stosownie do pór roku, uroczystości okolicznościowych i religijnych, omawianych tematów oraz zainteresowań wychowanków.Uczestnicy koła plastycznego wykonują też upominki dla przyjaciół i sponsorów Ośrodka, projektują kartki okolicznościowe, prace na różnorodne kiermasze oraz dekoracje na uroczystości ośrodkowe.

Related Images: