Szkoły

Koło „ W ręku dzieło”

Program „ W ręku dzieło” został opracowany na potrzeby pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach.

Podczas zajęć uczniowie będą poznawali różnorodne techniki haftu, szycia oraz wykonywania gobelinu. Dzięki zastosowaniu różnych środków dydaktycznych i poszerzaniu wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu technik haftu ręcznego, maszynowego, szycia oraz wykonywania gobelinu, młodzież będzie mogła rozwijać zainteresowania krawieckie, rozbudzać wyobraźnie, a także nabywać umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

Program będzie realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych.

Related Images: