Szkoły

Koło Rękodzielnictwa

Koło rękodzielnictwa prowadzone jest w formie zajęć pozalekcyjnych. Jego celem jest kształtowanie w wychowankach twórczej postawy, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, poczucia estetyki oraz doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zajęcia służą rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy wychowanków w zakresie rękodzielnictwa, przyczyniają się do rozwoju zainteresowań i zdolności. Aktywny udział w zajęciach pozwala wyrobić takie cechy jak: samodzielność, rzetelność, dokładność, zręczność i zaradność.

Na zajęciach dzieci i młodzież mają możliwość realizować zadania wykorzystując różnorodne techniki np.; decoupage, filcowanie, papieroplastykę, tworzenie biżuterii. Wykonują dekoracje, ozdoby świąteczne, stroiki, kartki, tworzą własną biżuterię. Terapeutyczny charakter zajęć daje możliwość rozładowanie napięć emocjonalnych, przyczyniając się do odprężenia i relaksacji oraz przyjemne, aktywne i kreatywne spędzenie czasu wolnego grupie rówieśniczej.

Related Images: