Aktualności

23 kwietnia 2021

Barwy Przyrody – konkurs

KONKURS PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNY

Z OKAZJI DNIA ZIEMI

dla Uczniów Szkoły Podstawowej i SPdP

(klasy 0-4 a i c S., klasy 5-8c S.P., klasy 1-3 SPdP)

Światowy Dzień Ziemi, obchodzony 22 kwietnia, to okazja do organizowania akcji uświadamiających, jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego.

Jak możecie przyłączyć się do celebrowania Dnia Ziemi w tym roku?

Możecie posprzątać swój pokój, pamiętając o segregacji śmieci, o oszczędności energii, wody itp.

Możecie wybrać się na spacer do Przyrody, by zafascynować się jej pięknem…i:

możecie wziąć udział w konkursie plastyczno – fotograficznym

BARWY PRZYRODY”

Regulamin konkursu plastyczno-fotograficznego z okazji Dnia Ziemi:

1. Cele konkursu:

– rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem oraz potrzeby jej ochrony;

– uwrażliwianie na piękno krajobrazu;

– rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody;

– propagowanie wiedzy na temat roślin, zwierząt i ich roli w środowisku;

– promowanie pasji fotografowania;

– rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

2. Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas: 0-4a i c S.P.; 5-8 c S.P oraz 1-3 SPdP.

Zadaniem uczniów jest wykonanie zdjęcia lub pracy dowolną techniką plastyczną lub techniczną (malarstwo, kolaż, wydzieranka itp.) w formacie A3, A4 pod tytułem „Barwy przyrody”.

3. Warunki uczestnictwa:

  • Prace konkursowe (podpisane – imię i nazwisko autora, klasa) należy dostarczyć do szkoły lub wysłać do wychowawcy klasy do 6 maja 2021.
  • Ogłoszenie wyników do 10 maja 2021.

Organizator konkursu: Aneta Rutana

Related Images: