Aktualności

6 września 2022

Laboratoria Przyszłości w SOSW nr 1

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że od 1 września 2022 roku nasz Ośrodek uczestniczyć będzie w Programie Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości to wsparcie finansowe dla szkół podstawowych na nowoczesny sprzęt, który umożliwi rozwój kompetencji przyszłości wśród uczniów! Dowiedz się więcej na www.gov.pl/laboratoria.

#LaboratoriaPrzyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją tych instytucji jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu nasza placówka otrzymała od państwa wsparcie finansowe w kwocie 60 000 zł na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zakupiony sprzęt pomoże naszym uczniom w kształtowaniu i rozwijaniu u nich umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Related Images: