Aktualności

7 października 2021

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

AUTORZY PROJEKTU: Marzena Dziadkowiec, Krystyna Grzegrzółka

Integrative Saturday School in Bristol

W naszym Ośrodku Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja realizuje wychowawca klasy 6d: p. Aleksandra Chmara.

WSPIERAJĄ NAS I PATRONUJĄ NAM:

Anna Brych ze Szkoleń z Wyobraźnią; Alicja Biernacka z Terapeutycznego ABC; Anna Jurek- child and adolescent counsellor, educator ; Anna Piotrowicz oraz Paulina Skalska z Bookarnik.pl; Sławomira Wiśniewska oraz Izabela Olendzki z księgarni internetowej CZYTAM I MÓWIĘ PO POLSKU; Ewa Plummer z Klubu Nauczyciela; MiguMig- zabawy z językiem migowym Jowity Łechtańskiej; Integracyjną Polską Szkołą Sobotnią im. Gen.Wł.Andersa w Bristolu; Daria Wilkinson- Bliżej Polskiej Szkoły Sobotniej; Paluszkowe Rozśpiewanki.

Opiekunem projektu w naszym Ośrodku jest p. Aleksandra Chmara wychowawca klasy 6d

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych
 • kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży.
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
 • Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
 • Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
 • Eliminowanie zachowań agresywnych.
 • Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Możliwość udziału w minimum 3 akcjach dodatkowych przy projekcie:
 • Kartki z Iskierkami Emocji (edycja zimowa, edycja wiosenna)
 • Przygoda Kolorowej Skarpety (marzec 2022)
 • Możliwość otrzymania bezpłatnych pomocy dydaktycznych, pojawiających się na fanpage projektu.
 • Realizowanie projektu jako innowacji pedagogicznej.

Related Images: