Aktualności

2 lutego 2024

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: sekretarka

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach

ogłasza

nabór na wolne stanowisko:

SEKRETARKA

praca jednozmianowa w pełnym wymiarze etatu

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach

Planowane zatrudnienie : od dnia 1 marca 2024 r.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie, powinna spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. kwalifikacje: wykształcenie średnie – preferowane kierunki administracyjne

Wymagania pożądane:

 1. Znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, samorządu terytorialnego.
 2. Doświadczenie na podobnym stanowisku wymagającym prezencji, dbałości o porządek w dokumentach i współpracy z dyrekcją.
 3. Zaawansowana umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL).
 4. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, komunikatywność, zaangażowanie i doskonała umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań .
 5. Umiejętność negocjacji.
 6. Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i zdolność do pracy pod presją czasu.
 7. Aktywne i samodzielne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa.
 8. Dbałość o szczegóły, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność.
 9. Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z interesantem i ze współpracownikami.
 10. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Ośrodka.
 2. Dbanie o sprawny obieg dokumentów i korespondencji oraz obsługa rozmów telefonicznych.
 3. Prowadzenie i nadzorowanie kalendarza spotkań, przyjmowanie gości Ośrodka, dbanie o porządek i wygląd sekretariatu.
 4. Zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą: wprowadzanie do systemu, przekazywanie adresatom, ewidencja pism.
 5. Współpraca z księgowością – rejestracja faktur.
 6. Obsługa strony BIP Ośrodka.
 7. Prowadzenie rejestrów: umów, zarządzeń, upoważnień, pełnomocnictw.
 8. Prowadzenie ewidencji pieczęci Ośrodka.
 9. Prowadzenie dokumentacji pokontrolnej Ośrodka.
 10. Obsługa urządzeń biurowych.
 11. Zaopatrzenie w artykuły biurowe – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 12. Dbanie o pozytywny wizerunek Ośrodka.
 13. Wykonywanie bieżących czynności administracyjnych oraz innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

CV wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko” proszę składać do 15 lutego 2024 r. w sekretariacie Ośrodka osobiście:

ul. Korczaka 45, 72-010 Police

lub na adres mailowy: sekretariat@soswdnr.pl

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel: 91 506 52 20.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Related Images: