Aktualności

17 marca 2023

Orzeł w historii Polski

Wojewódzki konkurs historyczno-plastyczny

Chcąc rozwijać i kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie w uczniach poprzez pracę twórczą proponujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Orzeł w historii Polski”, objętym honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych specjalnych województwa zachodniopomorskiego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej dotyczącej historii Orła Białego od zarania dziejów Polski do czasów współczesnych jako nierozerwalnego elementu tożsamości i dumy narodowej. Zasady konkursu są następujące:

a) praca powinna być wykonana techniką przestrzenną,

b) format prac plastycznych jest dowolny,

c) każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko autora i opiekuna, klasę oraz nazwę szkoły (wypełnione załączniki nr 2 i załącznik nr 3)

W załączeniu informacja o celach i zasadach konkursu (załącznik nr 1), karta uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 2) oraz oświadczenie (załącznik nr 3).

Prace należy wykonać w terminie od 3 do 28 kwietnia 2023 r. przekazując je następującym nauczycielom: Dorota Tęcza lub Katarzyna Gutowska.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Related Images: