Aktualności

14 grudnia 2023

Rozstrzygnięcie Konkurs Rady Rodziców

Konkurs Rady Rodziców zakończony. Dziękujemy uczniom i rodzicom ze Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Szkoły Branżowej za aktywny udział. Wpłaty na fundusz Rady Rodziców pozwoliły na wyróżnienie klas, które wykazały się największą hojnością.

Warunkiem zwycięstwa było dokonanie wpłat przez co najmniej 75% uczniów w klasie. Pieniądze są wykorzystywane dla dobra wszystkich uczniów Ośrodka.

Rozstrzygnięcie Konkurs Rady Rodziców – ogłoszenie wyników.

W konkursie nagrodzone zostały trzy klasy:

I miejsce – 1a Szkoły Podstawowej

II miejsce – 5c Szkoły Podstawowej

III miejsce – 8c Szkoły Podstawowej

Nagrody finansowe wynoszą odpowiednio 200 zł, 150 zł i 100 zł i będą przeznaczone na cele klasowe. Nagrody zostaną przekazane przez Rada Rodziców.

Zwycięskie klasy zostały wybrane na podstawie najwyższych wpłat na ucznia. Rada Rodziców serdecznie dziękuje za wsparcie i zaangażowanie.

Pozdrawiamy,

Rada Rodziców

Related Images: