Uczeń z zespołem Aspergera

Uczeń z zespołem Aspergera

Zespół Aspergera to zaburzenie rozwojowe mieszczące się w autystycznym spektrum. Czasami określa się je jako “wysoko funkcjonujący autyzm” podkreślając, że dziecko z Zespołem Aspergera zachowuje się bardzo podobnie do autystycznego, tyle że potrafi komunikować się dość swobodnie, a inne sfery, które są zaburzone, nie dezorganizują jego życia i funkcjonowania tak bardzo jak ma to miejsce w autyzmie.
W związku z tym, że granice zespołu Aspergera są bardzo nieostre, jedni eksperci twierdzą, że powinien być on klasyfikowany osobno, inni są temu przeciwni twierdząc, że główne problemy w Zespołu Aspergera są takie same jak w autyzmie, jedyną różnicą jest tylko natężenie ich występowania.

Punktem wspólnym dla bardzo zróżnicowanej grupy osób z zespołem Aspergera jest występowanie zaburzeń w zakresie: komunikacji społecznej, wzorców zachowań, a także trudność w akceptowaniu zmian, obsesyjne zainteresowania, brak elastyczności, sztywność oraz schematyczność w działaniu.
Symptomy, trudności

Zaburzenia komunikacyjne

 • nieumiejętność komunikowania się w sposób niewerbalny: językiem ciała, tonem głosu i gestem przy braku opóźnienia w rozwoju mowy, a czasem wyjątkowo dobrym jej rozwoju;
 • widoczne ograniczenia w zakresie zdolności do inicjowania i/lub podtrzymywania rozmowy, monotonny, mentorski sposób mówienia – nie występuje typowa “melodyka” wypowiedzi;
 • dosłowne, literalne rozumienie i używanie języka, upośledzona zdolność rozumienia ironii i innych elementów “podtekstu” obecnych w komunikacji;
 • bardzo bogate niekiedy słownictwo, nieidące w parze ze zrozumieniem wypowiedzi, częste czytanie bez zrozumienia treści;
 • perfekcjonizm wypowiedzi – posługiwanie się językiem literackim, staranne dobieranie słów (takich, których znaczenia sam uczeń czasem nie rozumie), używanie “kwiecistego języka” nawet podczas luźnej rozmowy z rówieśnikami. Sprawianie przez to wrażenie osoby przemądrzałej;
 • wypowiadanie się sloganami, charakterystycznymi sformułowaniami zaczerpniętymi z ulubionego filmu czy reklamy;
 • używanie słów wymyślonych przez siebie (neologizmów), z myślą, że lepiej określają one to, o co chodzi;
 • nie zwracanie uwagi na to, czy rozmówca w danym momencie słucha. Po prostu uczeń z Zespołem Aspergera co musi powiedzieć to co chce, bez względu na kontekst społeczny;
 • zaburzenia prozodii – nie nadawanie wypowiedziom barwy i tonu. Mowa monotonna – jakby pozbawiona emocji, nadmiernie przyspieszona bądź zwolniona, nieakcentująca końca zdania czy zdania pytającego;
 • wypowiedzi arytmiczne, przerywane, z nieprawidłową intonacją, często wykrzyczane lub mówione po cichu;
 • zaburzenia kompetencji dialogowych – nieumiejętność odczytywania mimiki twarzy i gestów ciała rozmówcy
 • zasypywanie nawet nowo poznanej osoby wieloma pytaniami lub opowiadanie bez końca o swoich potrzebach, pasjach, zainteresowaniach, nawet gdy rozmówca próbuje zmienić temat;
 • podczas rozmowy stwarzanie wrażenie jakby nie był zainteresowany tym co mówi jego rozmówca (np. obraca się do tyłu, wykonuje inne czynności, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego). Bywa w związku z tym odbierany jako arogant. Czasem pojawia się małomówność i zamknięcie w sobie. Osoba, która mu się zwierza, nie może liczyć na wsparcie czy radę, ponieważ sprawy emocjonalne i związane z empatią nie są dla niego zrozumiałe. Może być z tego względu odbierany jako egoistyczny, narcystyczny, wpatrzony w siebie. nadmiernie konkretne rozumienie języka – problemy z rozumieniem kontekstów i podtekstów. Na pytanie “czy masz ołówek?” (w podtekście, czy możesz go pożyczyć) odpowie, że ma, nie rozumiejąc intencji pytającego. mówienie dokładnie tego co się myśli – nie przebieranie w słowach mogące uchodzić za grubiaństwo (np. “ale pani przytyła po wakacjach!”)

Zaburzenia rozwoju społecznego

 • trudności w inicjowaniu i podejmowaniu udanych interakcji rówieśniczych. nieumiejętność nawiązywania znajomości czy zainicjowania rozmowy – cierpienie z tego powodu;
 • nadmierna ufność, łatwowierność, naiwność – łatwa ofiara żartów innych dzieci;
 • brak wylewności i odwzajemniania emocji;
 • trudności z rozpoznawaniem zarówno swoich, jak i cudzych stanów emocjonalnych; niezdolność do uczuciowego utożsamiania się z inną osobą;
 • nadmierny infantylizm, lub przeciwnie zbytnia – zazwyczaj pozorna – dojrzałość związana na przykład z pedantyczną mową, specyficznymi i bardzo wąskimi zainteresowaniami;
 • koncentrowanie się przede wszystkim na sobie i swoich sprawach;
 • trudności z przestrzeganiem dystansu fizycznego i nadmierna nachalność lub przeciwnie – nieśmiałość i wycofywanie się;
 • problematyczne zachowania związane z agresją wobec innych i/lub siebie. Mogą manifestować się pewne cechy nadpobudliwości, impulsywności, wpadania w podobne stany, jakie obserwuje się u osób z ADHD;
 • może pojawiać się agresja w stosunku do rówieśników i dorosłych, spowodowana zazwyczaj frustracją, gniewem i zdawaniem sobie sprawy z własnej odmienności. Szczególną uwagę należy zwrócić na autoagresję (zanieczyszczanie się, samookaleczenia, uderzanie głową o ściany czy podłogę lub rozdrapywanie małych ranek na ciele). W starszym wieku dominuje autoagresja werbalna, czyli obciążanie się winą, obrzucanie wyzwiskami, z planowaniem samobójstw włącznie.

Niekontrolowane, specyficzne zachowania i współruchy

 • dziwne zachowania, tzw. współruchy np. ruchy rąk i nóg;
 • mimiczne czy złożone manieryzmy ruchowe całego ciała.

Dość specyficzny wygląd zewnętrzny

 • ekscentryczny, niechlujny ubiór;
 • nie przywiązywanie wagi do mody;
 • trudności z utrzymywaniem higieny osobistej (mycie się może być dla ucznia z ZA zabiegiem na tyle nieprzyjemnym, że aż bolesnym);
 • niezgrabność ruchowa, zaburzenia koordynacji, wady postawy, duża gibkość, wiotkość ciała, albo wzmożone napięcie mięśniowe.

Oczywiście pamiętajmy, każdy uczeń z Zespołem Aspergera jest inny i musimy takie dziecko indywidualizować a przed wszystkim pomóc mu wejść i  zrozumieć otaczający go świat.

W kolejnym artykule przedstawię wskazówki jak pracować z uczniem Zespołem Aspergera.

Opracowała : Małgorzata Furtak

Źródła:

Dyrda K., Rosińska J., (2016), Mam zespół Aspergera. Podręcznik dla uczniów i nauczyciel, Warszawa

Elliott J., Place M., (2000), Dzieci i młodzież w kłopocie, Warszawa

Grodzka M., (2000), Dziecko autystyczne. Dziennik terapeuty, Warszawa

Related Images: