Za życiem Copy

Za życiem Copy

Pełnimy rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego (WOKRO)

Informujemy, że 1 grudnia 2017r  między Powiatem Polickim a Ministerstwem Edukacji Narodowej zostało podpisane porozumienie na realizowanie przez naszą Placówkę zadań, z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”. Na obszarze naszego powiatu pełnimy rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego (WOKRO). Działalność WOKRO przewidziana jest na 5 lat (2017 – 2021).
Do zadań Ośrodka należy (Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych):

1) Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka
2) Wskazanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
3) Wskazanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom
4) Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatów, w tym:- zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach
– prowadzenie akcji informacyjnych
– monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom
5) Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach oświatowych, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów

Wspieramy rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr telefonu: 721 203 202, w każdy wtorek od godz. 11.00-15.00 i czwartek od godz. 9.00-12.00

Rodzicu !!!
Jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka, zgłoś się na konsultacje, bo tylko wcześnie podjęta interwencja przynosi najlepsze efekty.

Related Images: